Noas ark!
Skisse til vinduet på toalettet. Lages i frosta glass.