”Glasshesten”  er nettsiden til firmaet T. Melgård. Org. Nr.: 998 471 788

Logoen symboliserer og binder sammen de tre avdelingene i en liten familiebedrift. Psykologens erfaring er at det non-verbale samspillet med hester, ofte kan oppleves som et forstørrelsesglass ift. det pasienten strever med i relasjoner med mennesker.

Hestene som brukes i psykologvirksomheten, bor sammen med psykologen og familien på et lite småbruk i Løken. I løpet av 2020 flyttes denne virksomheten til Vestfold.

På småbruket er det i tillegg til stall med dekkenvaskeri, også et glassverksted.

Glasshesten i logoen, er laget på småbrukets glassverksted. Håndtaket og rammen er fra et kjært, arvet forstørrelsesglass, som dessverre ble knust ved et uhell.

Så ble det som var ødelagt tilført noe nytt, og smeltet sammen til noe helt originalt. Dette kan også ses som en metafor for psykoterapi; at noe som kjennes knust og ødelagt, kan slipes, smeltes og formes om til noe nytt og annerledes…..

 • Psykologtjenester

  - Kroppsorientert psykoterapi
  - Karakteranalyse
  - Hestefasilitert psykoterapi
  - Veiledning
  - Kurs

 • Glassbua

  Verksted for håndlaget glasspynt i ulke størrelse.

  Blyglass og Tiffany Glassmaleri.
  Gjerne i kombinasjon med andre naturmaterialer, - f.eks tre.

 • Stallen og hestene

  - Terapihester
  - Ridebane
  - Dekkenvaskeri